Mærsk Drilling aktie

Mærsk Drilling aktie

Mærsk Drilling er et dansk selskabet der tidligere var ejet 100% af A.P. Møller – Mærsk, men gennemgik i 2019 en udskilning, der ændrede på ejerforholdende i selskabet. Selskabet ejes i dag af The Drilling Company of 1972, der er selvstændigt børsnoteret, og som har APMH Invest og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Familiefond som storaktionærer.

Mærsk Drilling var originalt Mærsk’ afdeling for olieboring, en er som sagt i dag et selvstændigt selskab gennem Mærsk Drilling Holding, der ejes af The Drilling Company of 1972. Selskabet ejer og bestyrer i dag 23 rigge.

Se lignende aktier:

Historisk Mærsk Drilling aktiekurs

Aktiekursen for Mærsk Drilling aktien har haft en turbulent tid, siden den blev introduceret tilbage i 2019. I løbet af sit første år på børsen faldt aktiekursen med rundt regnet 80% hen mod starten af 2020.

Herefter stabiliserede og stagnerede aktiekursen sig, og lå på en pris på en Mærsk Drilling aktie på omtrent 150 kr. det meste af 2020. Mod slutningen af året begyndte aktien at stige, og siden da har der været en opadgående tendens, hvilket ikke mindst kan tilskrives de stigende olie og energipriser.

Som følge af krigen i Ukraine i foråret 2020 steg aktiekursen voldsomt, og prisen på en Mærsk Drilling aktie nåede helt op på 379 kr. Siden er aktien faldet en smule, men prisen på en Mærks Drilling aktie er fortsat høj og stabil, og ligger ved udgangen af april 2022 i en pris på 354 kr.

Den nuværende aktiekurs er dog stadig langt fra den indledende aktiekurs, hvor prisen på en Mærsk Drilling aktie var på over 550 kr. Om aktien kan nå det niveau igen er svært at sige, men ønsket om at bevæge sig væk fra russisk olie og gas fra europæisk side gør, at der vil være brug for den olie som Mærsk Drilling leverer i mange år frem.

Mærsk Drilling aktie – er de en god investering

Mærsk Drilling har efter de indledende år med store fald i aktiekursen, været en anderledes bedre investering i de senere år. Aktiekursen på en Mærsk Drilling aktie er steget med ca. 300% siden november 2020, hvilket må siges at være en rigtig god investering for investorerne.

Spørgsmålet bliver nu om udviklingen vil vare ved, og her er det især interessant at se på udviklingen i forhold til, at man fra europæisk side har planer om at gå væk fra russisk olie og gas, planer der skal realiseres så hurtigt som muligt.

Det vil kræve at der kommer olie og gas andre steder fra, og her er det helt oplagt, at meget af den olie der skal leveres rundt om i Europa, vil komme fra olieplatforme ejet af Mærsk Drilling. Vi tror derfor på at der er gode muligheder for, at Mærsk Drilling vil gå nogle gode år i møde.

Tror du ligesom os på dette, så bør du holde godt øje med Mærsk Drilling aktier i den kommende tid. Du bør dog undersøge aktie grundigt inden du investerer, for at sikre dig bedst muligt, at du laver de rigtige investeringer, der har den største sandsynlighed for at give et positivt afkast.