Københavns Lufthavn aktie

Københavns Lufthavn aktie

Københavns Lufthavn er et dansk selskab der primært står for at drive de to lufthavne Københavns Lufthavn, Kastrup og Københavns Lufthavn, Roskilde. Selskabet blev stiftet i 1925 som et statsejet selskab, men er siden da blevet privatiseret. Den danske stat ejer derfor i dag kun en mindre del.

Den danske stat solgte i første omgang 25% af sin ejerandel, mens man i henholdsvis 1996 og 2004 solgte yderligere 24 og 17% af sin ejerandel. I dag er selskabets største aktionær Copenhagen Airports Denmark med 59,4% af aktierne. 

Se lignende aktier:

Historisk Københavns Lufthavn aktiekurs

Udviklingen i den historiske aktiekurs for Københavns Lufthavn har været særdeles god, med en stigning i aktiekursen på 1400% siden årtusindeskiftet. Kun få udfald har der været undervejs for aktiekursen, først i 2008 og siden i 2020.

Disse få udfald kan dog hurtigt forklares gennem eksterne faktorer og forhold, da nedturen i 2008 faldt sammen med den store verdensomspændende finanskrise. Det satte en stopper for forbruget, hvilket ikke mindst ramte flybranchen. Finanskrisen var for Københanvs Lufthavns vedkommende allerede forbi i løbet af 2009, da nedturen var vendt til en opadgående tendens.

Næste nedtur finder vi i forbindelse med corona krisen, der lagde alle verdens samfund ned i foråret 2020. Det kunne i den grad mærkes hos flyselskaberne, der stort set ingen kunder havde tilbage.

Allerede inden året var omme igen var aktien stort set tilbage i tidligere tiders niveau, og prisen på en Københavns Lufthavn aktie er i dag højere, end prisen på en Københavns Lufthavn aktie i tiden før corona krisen. Ved udgangen af april 2022 kan en Københavns Lufthavn aktie købes til 7.000 kr., hvilket er oppe fra prisen på en Københavns Lufthavn aktie på 5.800 i tiden før corona krisen.

Københavns Lufthavn aktie – er de en god investering

Historisk set har Københavns Lufthavn aktie været en særdeles god investering, og dem der investerede omkring årtusindeskiftet, har fået over 1400% i afkast på deres investering. Der har altså været tale om en rigtig god stigning.

Det er svært at forestille sig at denne udvikling ikke vil vare ved, i takt med at Københavns Lufthavn vil betjene flere og flere kunder og rejsende. Derfor har vi stor tiltro til Københavns Lufthavn aktie, hvor vi ikke mindst har store forventninger på den lange bane.

Du bør derfor undersøge aktien nærmere, og holde godt øje med den i den nærmeste fremtid. Det kan nemlig hurtigt vise sig, at Københavns Lufthavn aktier vil være en rigtig god investering på både den korte og den lange bane. Husk at undersøge aktien grundigt inden du investerer, for at være sikker på at du laver de helt rigtige investeringer.