Aktiesparekonto

Aktiesparekonto

En aktiesparekonto er en ordning indført af den tidligere danske regering, der har til formål at styrke danskernes interesse for at investere. Ordningen med en aktiesparekonto gør det mere fordelagtigt at investere, ved at tilbyde en beskatning af aktiegevinster til en lavere skattesats.

Skattesatsen på en aktiesparekonto er for nuværende på 17%, med en maksimal indbetaling på kontoen på 100.000 kr. Der kan indbetales til aktiesparekontoen årligt, og aktiesparekontoen kan genopfyldes, i tilfælde af at saldoen er på under de tilladte 100.000 kr.

Har du ikke en aktiesparekonto skal du betale en noget højere skattesats, på det afkast og gevinster du vil have på dine investeringer. Er dit afkast på under 56.500 kr. betaler du 27% i skat, mens du betaler hele 42% hvis dit afkast overstiger 56.500 kr. Med en aktiesparekonto bliver du kun beskattet med 17%, og det er altså tydeligt hvor stor en fordel, det er at investere med en aktiesparekonto.

Dine gevinster på din aktiesparekonto vil blive lagerbeskattet

Det er vigtigt du er opmærksom på den måde dit afkast og dine gevinster beskattes på, når du investerer med en aktiesparekonto. Med en aktiesparekonto vil dine gevinster og afkast blive lagerbeskattet.

En lagerbeskatning indeholder en skattepligt for både realiserede og urealiserede gevinster, hvilket betyder at du både vil blive beskattet på de gevinster du trækker ud, men også på de gevinster som du stadig har stående i aktier, og som altså endnu ikke er blevet realiseret.

Sådan opretter du en aktiesparekonto

De fleste banker tilbyder at oprette en aktiesparekonto for dig, så der er gode muligheder for, at du kan få oprettet en aktiesparekonto gennem din egen bank. Du har dertil også mulighed for, at oprette en aktiesparekonto gennem en aktieplatform.

Det kan du gøre gennem aktieplatformen hos Saxo Bank, der som de eneste tilbyder at du kan oprette en aktiesparekonto via deres aktieplatform. Blandt de store fordele ved at oprette din aktiesparekonto gennem en aktieplatform hos Saxo Bank er, at dine indberetninger til SKAT automatisk sendes ind.

Derudover opnår du samtidig adgang til selve aktieplatformen, der i vores mening er den bedste danske aktieplatform. Det mener vi ikke mindst på baggrund af det store fokus på nye danske investorer, samt på de mange danske aktier.

Aktiesparekontoens fremtid

Et forhold der er vigtigt at holde øje med er, at den nuværende danske regering ikke ser med lige så lyse øjne på aktiesparekontoen, som den tidligere regering der jo også indførte ordningen gjorde. Det faktum gør fremtiden for aktiesparekontoen ret uvis.

Det har nemlig af flere gange været til debat hos regeringen, om hvorvidt ordningen bør fortsætte eller ej. For nuværende er der hverken givet udsagn om at hæve beløbsgrænsen på aktiesparekontoen, som var en del af den tidligere regerings planer, eller givet udsagn omkring fremtiden for ordningen.

Vi anbefaler derfor at du anvender dig af ordningen så længe det er muligt, da der som beskrevet andre steder her på siden, er store skattemæssige fordele forbundet ved, at du investerer med en aktiesparekonto.